P6010867
BRÅDSKANDE MEDDELANDE 2023-05-26

Studsmatta på Samfällighetens mark
 
 
Då det gäller frågan om en eller några enskilda medlemmar kan använda samfällighetens grönområde som uppställningsplats för en studsmatta är utgångspunkten följande. Den mark som ingår i samfälligheten förvaltas av samfällighetens styrelse och får inte tas i anspråk av en eller några enskilda medlemmar för privat bruk. Ett beslut där styrelsen godkänner uppställningen av en studsmatta på samfällighetens mark skulle därför kunna kritiseras med anledning av att den samfällda marken då anses privatiserad.
 
Enligt en artikel i Testfakta så sker det ca 5000 olyckor per år (relaterat till studsmattor) som leder till sjukhusbesök. En del av dem är hjärnskakning och whiplashskador. I värsta fall kan olyckor med bestående men inträffa. Att föreningen är juridiskt ansvarig innebär att vi, om det värsta händer, blir tvungna att ta ekonomiskt ansvar efter olyckan. Den enskilde drabbade får på det ekonomiska planet ersättning genom olycksfallsförsäkring. Men dennes försäkringsbolag kommer att kräva dessa summor från föreningen som är formellt juridiskt ansvarig i och med att styrelsen haft kännedom om att studsmattorna funnits och kunnat förutse riskerna. I värsta fall handlar det om miljonbelopp som styrelsen och föreningens medlemmar kan bli ansvariga för.
 
Styrelsen har beslutat ATT INTE TILLÅTA STUDSMATTOR på föreningens mark. Styrelsen är inte beredd att ta på sig ansvaret eller belasta föreningens medlemmar med de risker som studsmattorna kan medföra.
 
Även när det gäller installation som t.ex. badbassäng, badtunna m.m. på föreningens mark, KRÄVS STYRELSENS GODKÄNNANDE. Ogillas styrelsens beslut så är det föreningsstämman som skall besluta annorlunda, ej enskild medlem .
 
Styrelsen vill även påpeka att upplägg av ved, skräp och jord inte heller är tillåtet på Samfällighetens mark.

/Styrelsen