P6010867

Trasiga belysningsarmaturer 2022-01-30

Vi har två belysningsarmaturer som har blåst i sönder. En vid Pusshagen 28 samt en vid infarten till förskolan vid Pusshagens vändplan. Säkringen är urtagen på dessa och dom är elsäkra. Reparation kommer att beställas nästa vecka. 
Tack för att ni rapporterade.

Uppdatering Grävarbeten 2022-01-21 kl 16.00

Vi har grävt två hål vid Djuprännilen 326-327 där vi hade indikationer på att det eventuellt kunde läcka. Tyvärr så hittade vi inte läckan där. Eventuellt kan läckan ligga längre bort från ett av hålen som vi grävde då vatten kom fram som hade en något förhöjd temperatur. Vi måste dock försöka att få fler indikationer på att läckan är på den sträckan innan vi börjar gräva där. Vi kan i nuläget inte utesluta att läckan är på något annat ställe.
Vi har nu fyllt igen hålen och kommer senare i vår att markbereda för att återställa gräs och växtlighet där.

Grävarbeten 2022-01-20

 Vi kommer att påbörja grävarbeten 2022-01-20  kl 07.15 vid Djuprännilen 226-227. Den större fjärrvärmeläcka som vi har tror vi är i det området. Om vi hittar läckan så kan det bli aktuellt med avstängning av värmen för reparation. Om det blir en kortare avstängning så kommer vi endast att meddela det här på hemsidan. Blir det ett längre avbrott kommer vi att försöka att planera in detta i förväg och meddela de boende. Vid en avstängning så kommer detta bara att beröra fastigheterna Gammelhagen 254-255, Djuprännilen 305-316 och 321-359.

Dricksvattenläcka  uppdatering 2022-01-18 kl 12.00

Idag kommer vi att försöka att göra en permanent reparation på dricksvattnet i Gammelhagen och Djuprännilen. Detta innebär att det kan bli kortvarigt avbrott på dricksvattnet idag mellan kl 13.00 och 14.00.

Dricksvattenläcka uppdatering kl 19.30

Vattnet är sedan ca 18.30 påsläppt igen. Vi har fått till en provisorisk reparation.Det var bultar i en koppling som hade rostat av. Vi kommer att behöva stänga av under någon kort period de närmaste dagarna för att reparera permanent.

PS! Det är beklämmande att boende har upptäckt läckan redan i
lördags och inte meddelat styrelsen. Styrelsen är inte på facebook. Om man upptäcker läckage eller annat meddela styrelsen på telefon om det är brådskande eller på mail om det inte är brådskande. Nu upptäckte vi läckan själv på måndag fm.

Dricksvattenläcka  2022-01-17 kl 10.40

Vi har en dricksvattenläcka på ledningen som matar hela Gammelhagen och Djuprännilen. Vattnet är avstängt i båda dessa områden. Vi skall försöka att få till reparation så fort som möjligt. Pusshagen berörs inte. 
Vi öppnar undercentral i Pusshagen så att man kan hämta vatten där. Denna är placerad i garagellänga på andra sidan av gångvägen vid gaveln på Pusshagen 4. Högra dörren. Gå in i undercentralen där finns vattenslang.
Vi lägger ut info här så fort vi har något nytt att meddela.
Vi jobbar på att få till reparation så fort som möjligt.

Driftavbrott fjärrvärme 2022-01-11 kl 09.45 -11.00

Vi har ännu inte lyckats att hitta läckan ppå fjärrvärmesystemet. Vi kommer att göra kortvariga avstängningar av fjärrvärmen idag mellan kl 09.45 och 11.00 i Djuprännilen och Gammelhagen.Detta som ett led av fortsatt läcksökning.

Fjärrvärmeläcka 2022-01-09

Vi har en läcka på fjärrvärmevattnet från undercentral 1 som
matar Gammelhagen och Djuprännilen samt förskolan med fjärrvärme.Vi har gjort några korta driftavbrott när vi har kopplat bort sektioner av systemet. Detta har medfört att fastigheterna har fått avbrott i värmeleveransen i mindre än 10 minuter.
Det resultat som vi kommit fram till är att den läcka som nu börjar att bli akut troligen ligger i den sektion som matar Djuprännilen 305-316, 321-359 samt Gammelhagen 254-255. Vi  har ännu inte lyckats att fastställa exakt var läckan är. Styrelsen ber de boende att göra åtgärder enligt den lapp som delades ut för en vecka sedan för att se om läckan ev ligger under någon fastighetslänga.
Vi har troligen någon ytterliggare mindre läcka i område Gammelhagen men som inte är lika akut som den som är i Djuprännilen.
Läckaget har på tre veckor ökat från 12 l/h till idag 85 l/h. Så länge vi inte fastställt var läckaget är så kan vi inte heller ta in entreprenörer för att påbörja reparation.