P6010867

Styrelse

Mikael Hemmingberg, Ordförande
Gammelhagen 225
072-251 62 35 (GSF telefon)

Ordförande. Firmatecknare, Övergripande frågor, parkering
Områdesansvarig PH 1-28

Håkan Hallin. Vice ordförande och Kassör
Pusshagen 73

Ledamot, Ekonomi och Firmatecknare
Områdesansvarig PH 29-87

Helena Eriksson, Sekreterare
Gammelhagen 251

Ledamot, Sekreterare, Arkiv, Administration och Gräskobbenkuriren
Områdesansvarig GH 236-259

Tomas Eriksson
Gammelhagen 205
 

Ledamot, Fjärrvärme, Vatten, Avlopp, Lås, El och Byggnader
Områdesansvarig GH 201-234

Haris Hasanic
Djuprännilen 352
 

Ledamot, Fjärrvärme, Vatten, Avlopp, Lås, El och Byggnader
Områdesansvarig DR 301-332

Mathias Nedelius
Pusshagen 55

Suppleant, IT, Vägar och Garage
Områdesansvarig PH  88-109

Naser Hasanic
Djuprännilen 343
 

Suppleant, Park, Mark, Lekplatser och Skyltar
Områdesansvarig DR 333-359