P6010867

Styrelse

Mikael Hemmingberg, Ordförande
Gammelhagen 225
070-810 50 04 (Privat)
072-251 62 35 (GSF telefon)

Ordförande. Firmatecknare, Övergripande frågor, IT och Hemsida
Områdesansvarig PH 1-28

Anders Rahden, Vice ordförande
Pusshagen 94
070-565 47 56

Ledamot, Fjärrvärme, Vatten, Avlopp, El och Lås
Områdesansvarig PH 88-109

Håkan Hallin. Kassör
Pusshagen 73

Ledamot, Ekonomi och Firmatecknare
Områdesansvarig DR 333-359

Helena Eriksson, Sekreterare
Gammelhagen 251

Suppleant, Sekreterare, Arkiv, Administration och Gräskobbenkuriren
Områdesansvarig GH 236-259

Lennart Abrahamsson
Gammelhagen 207

Ledamot, Park, Lekplatser, Mark och Parkering
Områdesansvarig GH 201-234

Tomas Eriksson
Gammelhagen 205
070-091 62 58
 

Ledamot, Fjärrvärme, Vatten, Avlopp, Lås, El och Byggnader
Områdesansvarig DR 301-332

Saif Al-Sammarraie
Gammelhagen 220

Suppleant, Garage, Vägar, Brandskydd och Skyltning
Områdesansvarig PH 58-87 + PH 29-56