P6010867

Styrelse

Anders Rahden, Ordförande
Pusshagen 94
072-251 62 35 (GSF telefon)

Ordförande. Firmatecknare, Övergripande frågor, parkering
Områdesansvarig PH 88-109

Håkan Hallin. Vice ordförande och Kassör
Pusshagen 73

Ledamot, Kassör. Ekonomi och Firmatecknare
Områdesansvarig PH 29-87

Anneli Wehlin
Gammelhagen 217

Suppleant, Sekreterare, Arkiv, Administration och Gräskobbenkuriren
Områdesansvarig GH 201-234
 

Tomas Eriksson
Gammelhagen 205
 

Ledamot, Fjärrvärme, Vatten, Avlopp, Lås, El och Byggnader
Områdesansvarig PH 1-28

Haris Hasanic
Djuprännilen 352
 

Ledamot, Fjärrvärme, Vatten, Avlopp, Lås, El och Byggnader
Områdesansvarig DR 301-332

Mathias Nedelius
Pusshagen 55

Suppleant, IT, Vägar och Garage
Områdesansvarig GH 236-259

Naser Hasanic
Djuprännilen 343
 

Ledamot, Park, Mark, Lekplatser och Skyltar
Områdesansvarig DR 333-359