P6010867

Informationsfolder

Bifogat här till höger finns en informationsfolder som delas ut till alla hushåll i Gräskobben. Den beskriver i korta ordalag Gräskobbens samfällighetsförening och är en viktig information för de boende i området och framför allt för nyinflyttade. Den ger bl.a. information om vilka rutiner och regler som gäller inom samfälligheten.