P6010867

Värmebortfall 2021-06-27 kl 17.30

Det har varit ett kortare värmeavbrott i samfälligheten. Den här gången berodde det på brist i värmeleveransen från Vattenfall. Detta kan vara förorsakat av driftavbrott pga åskvädret.

2021-06-22
Strömbortfall av en fas i vissa fastigheter i Gammelhagen.

Ett antral fastigheter i Gammelhagen har upplevt problem med elen i fastigheterna. Vissa saker fungerar medans vissa inte gör det. Vi har konstaterat att en fas saknas in till fastigheterna. Detta är inte ett fel som samfälligheten handlägger utan matningen av ström in till fastigheterna handläggs av nätägaren, Vattenfall. Vattenfall är kontaktade så förhoppningsvis är problemet snart åtgärdat.

2021-06-21 kl 17.00
Driftstopp undercentral för Gammelhagen och Djuprännnilen

Vi har haft ett driftstopp i undercentralen i Djuprännilen. Dettta medförde att det inte gick ut någon värme från undercentralen till Djuprännilen och Gammelhagen. Detta är nu åtgärdat.
Tack för att ni meddelade detta direkt till styrelsen så att vi kan åtgärda detta.
Tänk på att styrelsen inte är med i facebookgruppen och får därför inte information om ni lägger upp det där.

MVH
Styrelsen.

Läcka på dricksvattensystemet 2021-06-13 kl 16.30

Läckan är nu åtgärdad och vattnet är åter påsläppt. Vattnet kan vara missfärgat och innehålla luftbubblor under den första tiden efter att vattnet är påsläppt. Detta är helt naturligt och inget farlig.

Styrelsen

Läcka på dricksvattensystemet 2021-06-13 kl 15.00

Vi har för tillfället en dricksvattenläcka som medför att vi har fått stänga av dricksvattnet för hela Gräskobben. Vi har kontaktat jourhavande rörmokare och hoppas att läckan snart skall vara åtgärdad. Vi kommer att uppdatera informationen här så snart vi vet mer  

styrelsen

Läcka åtgärdad i Pusshagen 210502

Strax efter klockan 12 upptäcktes en vattenläcka i Pusshagen 49 vilket även påverkade Pusshagen 50. Dricksvattnet stängdes av för hela längan och rörmokare tillkallades.

Läckan har åtgärdats och vattnet är på igen sedan klockan 14.30.