P6010867

201004: Nyanläggning av asfalt       

Nu har det planerade arbetet med nyläggning av asfalt påbörjats med brytning av den asfalt som ska ersättas. Brytningen bör vara klar denna vecka (v.42) och följs sedan av läggning som avslutas under nästa vecka. Arbetet påbörjas vid 7-tiden på morgonen och pågår en bit in på eftermiddagen.

201010: Arbetsdag i området               

Då är det som vanligt en arbetsdag i området 20201010 klockan 1000 och framöver. Corona regler och rekommendationer gäller för detta virus.
Det är två containers beställda en i vänpland PH och en i vändplan GH 
Buskar och sly ska klippas och rensas. Vi ska även försöka om vädret tillåter måla plåtarna på garagen gräva fram brunnslock där så behövs. Olja in träramar runt sandlådorna. Korvgrillningen blir dock inställd i år

200817: Reparation av värmesystem

Pga reparation i fjärrvärmesystemet kommer fjärrvärmen att vara avstängd i delområde Pusshagen 58-109 mellen ca kl 07.30 och 17.00 måndagen den 12 oktober. Dricksvattnet kommer att fungera under tiden. Berörda fastigheter har fått information i brevlådorna

200817: Reservdelar till vatten       

Det är svårt att få tag i de reservdelar som behövs för att fortsätta reparationen. Berörda fastigheter(DR 301-304, 317-320) kommer att vara utan varmvatten åtminstone till måndag 17/8. Tyvärr har det inte gått att få fram duschvagnar. Dricksvattenledningen reparerades under torsdagen.

200813: Skada på vattenledning      

Under reparationen av fjärrvärmeledningen har en skada uppstått på dricksvattenledningen vilket innebär att DR 301-304, 317-320 för nuvarande är helt utan både varmvatten och dricksvatten. Det har ställts fram kärl för hämtning av dricksvatten vid undercentralen i garagelängan i djuprännilen tills vidare. Förhoppningen är att dricksvattenledningen blir reparerad under eftermiddagen. Övriga boende i Gammelhagen och Djuprännilen kan uppleva att dricksvattnet är missfärgat, detta är normalt och övergående. Reparationen av fjärrvärmen fortgår och beräknas vara klar tidigast fredag 14/8.

200813: Fjärrvärme felsökning      

Under kvällen den 6:e augusti förlorade delar av samfälligheten fjärrvärmen. Efter felsökning har det konstaterats ett läckage på fjärrvärmeledningen till fastigheterna Djuprännilen 301-304 och 317-320. Fjärrvärmen till dessa fastigheter är avstängd. Styrelsen söker kontakt med berörda fastighetsägare. Styrelsen jobbar på en lösning men befarar att det kan kräva en större reparation vilket kan kräva en del tid. Berörda fastighetsägare ombeds kontakta
Anders Rahden 070 565 47 56.

200317: Arbete undercentraler     

Kort påminnelse om att arbetet med byte av viss utrustning i undercentralerna idag som tidigare aviserats i brevlådorna innebär att fastigheter i Pusshagen inte kommer att ha något varmvatten under dagen. Arbetet är beräknat att pågå hela dagen.

200317: Ingen ordinarie arbetsdag

På grund av rådande omständigheter så blir det ingen ordinarie arbetsdag på våren. Nu till helgen 18 – 19/4 så kan vi sopa ut grus och sand i garagen, på parkeringsplatserna, gångvägarna och infarterna till Pusshagen, Gammelhagen och Djuprännilen. Veckan efter kommer det att sopas upp av en sopbil. Det som också kan göras är att klippa ur ordentligt i buskarna som finns runt garagen, kratta upp kvistar/grenar och löv på gräsytor.
Det kommer att stå en container för löv, gräs, kvistar och grenar nu till helgen i Pusshagens vändplan. Korvgrillningen är inställd då det inte är lämpligt att samlas i stora grupper just nu. Det blir inte heller någon avprickning. Hoppas att alla som vill och kan, går ut nu på lördag eller söndag och drar sitt strå till stacken. Tvätta händerna, håll avstånd från varandra och ha en trevlig Helg!