P6010867

Byggnader

Samfälligheten har utöver garagelängorna tre byggnader som dom ansvarar för. Dessa byggnader utgörs av en "friggebod" vid vändplan  Gammelhagen som nyttjas som kontor och arkiv, en "friggebod" vid fotbollsplan som nyttjas som kallförråd samt ett större förråd vid vändplan Pusshagen.