P6010867

Dricksvattensystem

Sammfälligheten erhåller dricksvatten från Haninge kommun.
Dricksvatten kommer in från kommunen  i respektive undercentral och distribueras därefter ut till respektive fastighet i samfällighetens distributionsnät. Haninge kommun ansvarar för inkommande system till och med avstängningsventiler och dricksvatten mätare i undercentralerna. Samfälligheten ansvarar för drift och skötsel av systemet mellan undercentral och respektive fastighet, fram till och med vattenmätaren i respektive fastighet. Efter vattenmätaren i fastigheterna ansvarar fastighetsägaren själv för installationerna i fastigheten.
Samfälligheten debiterar fastighetsägarna för den volym dricksvatten som respektive fastighet förbrukar.
Förskolan erhåller dricksvatten direkt från kommunen och är inte anslutna på samfällighetens dricksvattennät.