P6010867

El och belysning

Samfälligheten har ansvar för den gemensamma elanläggningen som utgörs av belysningsarmaturer på vägar och gångvägar samt av elanläggning i garagelängorna samt el i de förråd som samfälligheten äger. Det är inte tillåtet att göra ändringar på samfällighetens elanläggning. Fastighetsägare ansvarar för att utrustning som ansluts till samfällighetens elnät är säker och fungerande. Vid anslutning i garagen bör portabel jordfelsbrytare användas. Samfälligheten debiterar fastighetägare för förbrukad el i garagelängorna. Varje garageplats har enskild elmätare.

Elanläggning i enskild fastighet ansvarar fastighetsägaren själv för. Vattenfall är nätägare fram till fastigheterna. Om det brister i leverans av el till fastighet är det Vattenfall som skall kontaktas. Fastighetsägare har enskilt avtal med nätleverantören (Vattenfall) samt avtal med elleverantör (detta kan vara annan än nätägaren) för leverans av el.