P6010867

Kabel-TV och bredband

I samfälligheten finns ett kabelnät för leverans av TV- och bredbandstjänster. Samfälligheten har avtal med Tele2 (tidigare Comhem).
I samfällighetsavgiften ingår ett grundutbud av TV-kanaler samt ett bredband inklusive router med hastighet 50/10 Mbit/s. 
Om man önskar ett större utbud av TV-kanaler eller en högre hastighet på bredband får fastighetsägaren teckna eget avtal med Tele2. Fastighetsägaren har rabatt på dessa tjänster genom gruppavtal.
Om det brister i leverans av TV- och bredbandstjänster skall fastighetsägare kontakta Tele2 som sköter kabelnätet.