P6010867

Medelvärden 2021-07-01 till 2021-08-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym26 kbm
Medelförbrukning energi 374kWh
Medelvärde energieffektivitet 14,5 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 23 kbm
Medelförbrukning energi 398 kWh
Medelvärde energieffektivitet 17,6 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 17 kbm
Medelförbrukning energi 323 kWh
Medelvärde energieffektivitet 19,2 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 16,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-04-29 till 2021-06-30

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 41 kbm
Medelförbrukning energi 979kWh
Medelvärde energieffektivitet 24,0 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 39kbm
Medelförbrukning energi 979 kWh
Medelvärde energieffektivitet 25,2 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 30 kbm
Medelförbrukning energi 815 kWh
Medelvärde energieffektivitet 26,9 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 25,0 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 21 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-03-01 till 2021-04-29

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 84 kbm
Medelförbrukning energi 2757kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,8 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 81kbm
Medelförbrukning energi 2617 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,3 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 68 kbm
Medelförbrukning energi 2234 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,1 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 32,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 20 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-01-01 till 2021-02-28

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 116 kbm
Medelförbrukning energi 3956 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,0 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 106 kbm
Medelförbrukning energi 3663 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,5 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 94 kbm
Medelförbrukning energi 3234 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,4 kWh/kbm
 

Medelvärden 2020-10-31 till 2020-12-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 87 kbm
Medelförbrukning energi 2685 kWh
Medelvärde energieffektivitet 30,9 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 75 kbm
Medelförbrukning energi 2475 kWh
Medelvärde energieffektivitet 30,2 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 68 kbm
Medelförbrukning energi 2191 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,2 kWh/kbm

 

Medelvärden  2020-09-01 till 2020-10-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 46 kbm
Medelförbrukning energi 1284 kWh
Medelvärde energieffektivitet 27,95 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 38 kbm
Medelförbrukning energi 1124 kWh
Medelvärde energieffektivitet 29,54 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 36 kbm
Medelförbrukning energi 1012 kWh
Medelvärde energieffektivitet 28,43 kWh/kbm
 

Medelvärden 2020-04-01 till 2020-06-30

Hustyp C, 144 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 70 m3
Energi: 2100 kWh
Energieffektivitet: 30,0 kWh/m3

Hustyp B, 119 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 66 m3
Energi: 2014 kWh
Energieffektivitet: 30,3 kWh/m3

Hustyp A, 96 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 58 m3
Energi: 1735 kWh
Energieffektivitet: 29,9 kWh/m3

Medelvärden 2020-07-01 till 2020-08-31

Hustyp C, 144 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 22 m3
Energi: 385 kWh
Energieffektivitet: 17,5 kWh/m3

Hustyp B, 119 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 18 m3
Energi: 353 kWh
Energieffektivitet: 19,1 kWh/m3

Hustyp A, 96 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 23 m3
Energi: 333 kWh
Energieffektivitet: 14,7 kWh/m3

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 34,3 kWh/kbm för hela samfälligheten. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.
 

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 32,0 kWh/kbm för hela samfälligheten. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

 

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 28,37 kWh/kbm för hela samfälligheten. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.
 

Kommentar

Totalt medelvärde för alla fastigheter i samfälligheten vad avser energieffektivitet är 29,8 kWh/m3. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 31 m3 per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

 

Kommentar

Totalt medelvärde för alla fastigheter i samfälligheten vad avser energieffektivitet är 16,7 kWh/m3. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 21 m3 per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.