P6010867

Medelvärden 2024-04-29 till 2024-06-25

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 48 kbm
Medelförbrukning energi 767 kWh
Medelvärde energieffektivitet 16,05 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 36 kbm
Medelförbrukning energi 795 kWh
Medelvärde energieffektivitet 22,27kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 36 kbm
Medelförbrukning energi 619 kW
Medelvärde energieffektivitet 17,12 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 18,11 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2024-02-29 till 2024-04-29

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym95 kbm
Medelförbrukning energi 2939 kWh
Medelvärde energieffektivitet 30,84 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym83 kbm
Medelförbrukning energi 2808 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,67 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 75 kbm
Medelförbrukning energi 2339 kW
Medelvärde energieffektivitet 31,13 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 31,88 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2023-12-27 till 2024-02-29

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 128 kbm
Medelförbrukning energi 4309 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,75 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 116 kbm
Medelförbrukning energi 3985 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,40 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 104 kbm
Medelförbrukning energi 3474 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,55 kWh/kbm.

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 33,97 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2023-010-31 till 2023- 12-27

Fjärrvärme

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 102 kbm
Medelförbrukning energi 3478 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,2 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 95 kbm
Medelförbrukning energi 3260 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,2 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 83 kbm
Medelförbrukning energi 2812 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,1 kWh/kbm.

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 34,2 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 17 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2023-08-31 till 2023- 10-31

Fjärrvärme

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 54 kbm
Medelförbrukning energi 1487 kWh
Medelvärde energieffektivitet 27,5 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 47 kbm
Medelförbrukning energi 1349 kWh
Medelvärde energieffektivitet 28,5 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 41 kbm
Medelförbrukning energi 1206 kWh
Medelvärde energieffektivitet 29,2 kWh/kbm.

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 28,2 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2023-06-29 till 2023- 08-31

Fjärrvärme

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 27 kbm
Medelförbrukning energi 359 kWh
Medelvärde energieffektivitet 13,2 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 26 kbm
Medelförbrukning energi 397 kWh
Medelvärde energieffektivitet 15,3 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 22 kbm
Medelförbrukning energi 367 kWh
Medelvärde energieffektivitet 16,9 kWh/kbm.

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 14,9 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2023-05-02 till 2023- 06-29

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 36 kbm
Medelförbrukning energi 822 kWh
Medelvärde energieffektivitet 22,6 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 39 kbm
Medelförbrukning energi 863 kWh
Medelvärde energieffektivitet 22,1 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 32 kbm
Medelförbrukning energi 728 kWh
Medelvärde energieffektivitet 22,7 kWh/kbm.

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 22,2 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2023-03-01 till 2023- 05-02

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 92 kbm
Medelförbrukning energi 2997 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,5 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 91 kbm
Medelförbrukning energi 2919 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,2 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 77 kbm
Medelförbrukning energi 2550 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,0 kWh/kbm.

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 32,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2023-01-02 till 2023- 03-01

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 110 kbm
Medelförbrukning energi 3464 kWh
Medelvärde energieffektivitet 31,5 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 96 kbm
Medelförbrukning energi 3252 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,9 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 81 kbm
Medelförbrukning energi 2843 kWh
Medelvärde energieffektivitet 35,1 kWh/kbm.

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 33,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 17 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2022-10-31 till 2023- 01-02

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 107 kbm
Medelförbrukning energi 3418 kWh
Medelvärde energieffektivitet 31,8 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 98 kbm
Medelförbrukning energi 3190 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,4 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 84 kbm
Medelförbrukning energi 2759 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,9 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 32,4 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2022-08-31 till 2022-10-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 50 kbm
Medelförbrukning energi 1359 kWh
Medelvärde energieffektivitet 27,1 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 45 kbm
Medelförbrukning energi 1331kWh
Medelvärde energieffektivitet 29,7 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 40 kbm
Medelförbrukning energi 1120 kWh
Medelvärde energieffektivitet 27,9 kWh/kbm

Kommentar.

Medelvärde för energieffektivitet är 27,8 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2022-06-30 till 2022-08-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 26 kbm
Medelförbrukning energi 302 kWh
Medelvärde energieffektivitet 11,6 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 21 kbm
Medelförbrukning energi 341kWh
Medelvärde energieffektivitet 16,4 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym21 kbm
Medelförbrukning energi 290 kWh
Medelvärde energieffektivitet 13,6 kWh/kbm

Kommentar.

Medelvärde för energieffektivitet är 13,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2022-04-29 till 2022-06-30

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 37 kbm
Medelförbrukning energi 853 kWh
Medelvärde energieffektivitet 23,0 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 38 kbm
Medelförbrukning energi 939 kWh
Medelvärde energieffektivitet 24,7 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym32 kbm
Medelförbrukning energi 766 kWh
Medelvärde energieffektivitet 24,2 kWh/kbm

Kommentar.

Medelvärde för energieffektivitet är 23,3 6Wh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2022-02-28 till 2022-04-29

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 85 kbm
Medelförbrukning energi 23761 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,5 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 83 kbm
Medelförbrukning energi 2653 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,1 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym71 kbm
Medelförbrukning energi 2294 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,5 kWh/kbm

Kommentar.

Medelvärde för energieffektivitet är 32,3 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-12-30 till 2022-02-28

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 108 kbm
Medelförbrukning energi 3635 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,7 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 103 kbm
Medelförbrukning energi 3413 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,2 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 88 kbm
Medelförbrukning energi 2959 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,6 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 33,5 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-10-31 till 2021-12-30

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 111 kbm
Medelförbrukning energi 3631kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,6 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 102 kbm
Medelförbrukning energi 3327 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,5 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 89 kbm
Medelförbrukning energi 2887 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,6 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 32,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-09-01 till 2021-1031

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 55 kbm
Medelförbrukning energi 1557kWh
Medelvärde energieffektivitet 28,5 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 51 kbm
Medelförbrukning energi 1451 kWh
Medelvärde energieffektivitet 28,3 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 43 kbm
Medelförbrukning energi 1203 kWh
Medelvärde energieffektivitet 28,1 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 28,0 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 18 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-07-01 till 2021-08-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym26 kbm
Medelförbrukning energi 374kWh
Medelvärde energieffektivitet 14,5 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 23 kbm
Medelförbrukning energi 398 kWh
Medelvärde energieffektivitet 17,6 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 17 kbm
Medelförbrukning energi 323 kWh
Medelvärde energieffektivitet 19,2 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 16,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-04-29 till 2021-06-30

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 41 kbm
Medelförbrukning energi 979kWh
Medelvärde energieffektivitet 24,0 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 39kbm
Medelförbrukning energi 979 kWh
Medelvärde energieffektivitet 25,2 kWh/kbm

Hustyp A, 96 m2
Medelförbrukning i Volym 30 kbm
Medelförbrukning energi 815 kWh
Medelvärde energieffektivitet 26,9 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 25,0 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 21 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-03-01 till 2021-04-29

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 84 kbm
Medelförbrukning energi 2757kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,8 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 81kbm
Medelförbrukning energi 2617 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,3 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 68 kbm
Medelförbrukning energi 2234 kWh
Medelvärde energieffektivitet 33,1 kWh/kbm

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 32,6 kWh/kbm för hela samfälligheten. 
Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 20 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

Medelvärden 2021-01-01 till 2021-02-28

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 116 kbm
Medelförbrukning energi 3956 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,0 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 106 kbm
Medelförbrukning energi 3663 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,5 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 94 kbm
Medelförbrukning energi 3234 kWh
Medelvärde energieffektivitet 34,4 kWh/kbm
 

Medelvärden 2020-10-31 till 2020-12-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 87 kbm
Medelförbrukning energi 2685 kWh
Medelvärde energieffektivitet 30,9 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 75 kbm
Medelförbrukning energi 2475 kWh
Medelvärde energieffektivitet 30,2 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 68 kbm
Medelförbrukning energi 2191 kWh
Medelvärde energieffektivitet 32,2 kWh/kbm

 

Medelvärden  2020-09-01 till 2020-10-31

Hustyp C,144 m2
Medelförbrukning i Volym 46 kbm
Medelförbrukning energi 1284 kWh
Medelvärde energieffektivitet 27,95 kWh/kbm

Hustyp B, 119 m2
Medelförbrukning i Volym 38 kbm
Medelförbrukning energi 1124 kWh
Medelvärde energieffektivitet 29,54 kWh/kbm

Hustyp A,96 m2
Medelförbrukning i Volym 36 kbm
Medelförbrukning energi 1012 kWh
Medelvärde energieffektivitet 28,43 kWh/kbm
 

Medelvärden 2020-04-01 till 2020-06-30

Hustyp C, 144 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 70 m3
Energi: 2100 kWh
Energieffektivitet: 30,0 kWh/m3

Hustyp B, 119 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 66 m3
Energi: 2014 kWh
Energieffektivitet: 30,3 kWh/m3

Hustyp A, 96 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 58 m3
Energi: 1735 kWh
Energieffektivitet: 29,9 kWh/m3

Medelvärden 2020-07-01 till 2020-08-31

Hustyp C, 144 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 22 m3
Energi: 385 kWh
Energieffektivitet: 17,5 kWh/m3

Hustyp B, 119 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 18 m3
Energi: 353 kWh
Energieffektivitet: 19,1 kWh/m3

Hustyp A, 96 m2
Fjärrvärmeförbrukning
Volym: 23 m3
Energi: 333 kWh
Energieffektivitet: 14,7 kWh/m3

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 34,3 kWh/kbm för hela samfälligheten. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.
 

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 32,0 kWh/kbm för hela samfälligheten. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

 

Kommentar

Medelvärde för energieffektivitet är 28,37 kWh/kbm för hela samfälligheten. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 19 kbm per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.
 

Kommentar

Totalt medelvärde för alla fastigheter i samfälligheten vad avser energieffektivitet är 29,8 kWh/m3. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 31 m3 per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.

 

Kommentar

Totalt medelvärde för alla fastigheter i samfälligheten vad avser energieffektivitet är 16,7 kWh/m3. Medelvärde för dricksvattenförbrukningen är 21 m3 per fastighet. Här har vi valt att inte lägga denna på hustyp då förbrukningen snarast kan bero på hur många man är i hushållet samt vilka vanor man har och inte hur stort huset är.