P6010867

Gästparkering

Gräskobben har gästparkering inne i området och varje fastighetsägare har tillgång till tre kort - Tillstånd Gästparkering - som kan lånas ut och läggas i framrutan.  
OBS!
Använd inte "Tillstånd Gästparkering" för eget bruk. Är fordonet registrerat på en boende i samfälligheten så  bötfälls den om den är försedd med "Tillstånd Gästparkering".

Parkeringsplats vid Förskolan (vändplan Pusshagen) får bara nyttjas av förskolans personal och besökare till förskolan under vardagar kl 06.00 till 18.00. Övrig tid får andra fordon parkeras här med giltigt parkeringstillstånd.

Boendeparkering

Det finns boendeparkering i Gräskobben och varje fastighet erhåller 2 stycken "Parkeringstillstånd". Detta tillstånd är kopplat mot fordonsägaren och skall vara skrivet på en adress inom samfälligheten.  Om fordonet är en bil bör tillståndet klistras på insidan av framrutan. 

Det är inte tillåtet att lämna ut "Parkeringstillstånd" eller "Tillstånd Gästparkering" permanent till boende utanför samfälligheten. 

För parkeringsbestämmelser se  bifogat dokument "Parkering.docx

 

Information