P6010867

Parkeringsregler som gäller från 1 september 2023

 
Uppdaterade parkeringsregler som gäller från och med 2023-09-01.
 
Gratis parkering
 
Gratis parkering lämnas för max två bilar per hushåll. För att kunna parkera gratis ute måste du, oavsett om du har en eller två bilar, registrera bilen eller bilarnas registreringsnummer hos parkeringsbolaget men du bestämmer själv vilken av bilarna som står ute på gratis parkeringen och vilken som står i garaget.
 
Följande villkor gäller för en gratis parkeringsplats:
 
1)   Båda bilarna ska vara registrerad på person/personer som är mantalsskrivna på samma adress inom föreningen (Pusshagen, Gammelhagen eller Djuprännilen). Gäller ej förmånsbil eller firmabil, men där ska intyg från arbetsgivaren visas upp (blankett för förmånsbil och firmabil finns på hemsidan).
2)   Registreringsnummer ska anges för båda bilarna som ska vara skattade, besiktigade och ej ha körförbud. Bil i garage får vara avställd.
3)   Bil som är för stor och inte går att parkera i garaget får plats ute.
4)   Har man handikapptillstånd tillåts man parkera ute. Tillståndet
skall visas upp för parkeringsbolaget.
 
För att erhålla gratis parkering mejlar man till Länsparkeringar och ansöker om ett gratis parkeringstillstånd. Adressen är registrering@lansparkering.se. Ange namn, adress, samt bilens eller bilarnas registreringsnummer. Tillståndet gäller tills vidare. Gratis parkering gäller alla parkeringsplatser utanför våra garage, man får alltså ingen egen reserverad parkeringsplats utan man tar en som är ledig. Appen EasyPark används inte vid gratis parkering, Länsparkeringar vet vilka bilar som har tillstånd att stå gratis.
 
Parkering med reducerad kostnad
 
Långtidsparkering (en månad eller längre) kan erhållas till en kostnad på 1 050 kronor i månaden (50% av ordinarie kostnad). Gäller för husbil och 3:e bil. Följande villkor gäller:
 
1)   Husbilen och 3:e bilen ska vara registrerad på person som är mantalsskriven på adress inom föreningen.
2)   Registreringsnummer ska anges. Husbilen ska vara skattad, besiktigad samt inte ha körförbud men den kan vara avställd.
 
Ansökan för långtidsparkering görs också till Länsparkeringar. Efter godkännande erhåller man en kod som används i appen EasyPark. Samma sak gäller för parkering med reducerad kostnad som gratis parkering – den gäller tills vidare och man har ingen egen reserverad parkeringsplats, utan man tar en som är ledig.
 
Observera att endast husbilar och 3:e bil har rätt att nyttja koden med reducerat pris och att övriga privata bilar som använder koden bryter mot parkeringsreglerna och riskerar att få kontrollavgift.
 
 Kostnad vid besöksparkering
 
·       Gäller för alla som inte har en gratis parkeringsplats eller en parkering med reducerad kostnad.
·       Benämns som besöksparkering och gäller alla parkeringsrutor inom samfälligheten. 
·       Kostnaden är 7 kr för första timmen och därefter 12 kr/timme eller max 70 kr per dygn. Gäller 00–24, måndag till söndag. Inga undantag under året. Första timmen är mindre på grund av att EasyPark har en serviceavgift på 15% eller minst 4:95 kr utöver parkeringskostnaden
·       All betalning sker endast via appen EasyPark.
 
Man får tillfälligt stå vid fastighet (max 15 minuter) för lastning och lossning av fordonet, det är samma regler som tidigare. Man får inte parkera på gångvägar eller grönytor inom området. Vi ber alla fastighetsägare att i största möjliga mån parkera sina bilar i anslutning till sina garage.
 
Observera att all hantering av parkering inom föreningen har enligt avtal överlåtits till Länsparkeringar. Ansökan och godkännande av gratis parkering eller med reducerad avgift görs endast till Länsparkering. Har man fått en p-bot (kontrollavgift) och vill bestrida den, görs även det till parkeringsbolaget.