P6010867

Kalendarium

Extrastämma 2021-10-09 kl 14.00
Då 55 medlemmar i föreningen har begärt extrastämma angående markavtal med fiberleverantör. Så kommer föreningen att hålla extrastämma i samband med höstens arbetdag. Kallelse och underlag utkommer i närtid.
 

Arbetsdag 2021-10-09
Lördagen den 9:e oktober kommer föreningen att genomföra höstens arbetsdag.

2022-01-25
Sista dag för inlämning av motioner till stämman

2022-02-22
Preliminärt datum för föreningsstämma. Tid och plats enligt senare kallelse.