P6010867

Extra föreningsstämma 2023

Extra föreningsstämma den 15 juni 2023 klockan 19.00, avprickning från 18.45. Plats: Hotel Winn Haninge, Konferenslokal ETT. Kallelse har delats ut till alla medlemmar.

Städdagar 2023

Lördagen den 22 april.
Lördagen den 30 september.
 

Årsmöte 2024

Preliminärt tisdagen den 19 mars 2024.