P6010867

Samfällighetsanläggning
Samfälligheten betsår av en gemensamhetsanläggning som är faställd genom anläggningsbeslut av lantmäteriet. Samfälligheten består av delägana i respektive fastighet. Fastigheterna är friköpta och fastighetsägarna ansvarar för egen fastighet. Den gemensamma anläggningen utgörs av de underkategorier som finns här till vänster. Årsstämman tillsätter en styrelse som har det övergripande ansvaret att förvalta gemensamhetsanläggningen. Skötsel och underhåll av  gemensamhetsanläggningen sker till del genom avtal med entreprenörer. 
Anläggningsbesluten finns här till höger som pdf filer.
Mer information finns under repektive kategori samt i "Välkommen till Gräskobben".