P6010867

Vi är Gräskobben

Att bo i Gräskobbens Samfällighet är att bo på en plats som ger möjlighet till spännade möten. Här bor människor från livets alla områden, i en unik blandning som i det dagliga mötet öppnar för nya tänkesätt, nya vänner och en gemenskap som sträcker sig bortom det flyktiga och tillfälliga. Många av de ansikten du här möter har bott i Gräskobben sedan starten 1978 och kan förtälja om platsen, historien, bygden och om att leva, verka och bo i Jordbro och Haninge. Ansikten som med tiden blir välbekanta. 

Vi är Gräskobben. 

Gräskobbenkuriren

Gräskobbenkuriren är vår gemensamma tidning som i 4 årliga nummer förmedlar stort och smått om vår samfällighet. Den delas kostnadsfritt ut till alla i samfälligheten under ansvar av samfällighetsföreningen. 

Händer i Gräskobben

Händer i Gräskobben är aktiviteter av samfällighetsgemensamt intresse. Arbetsdagar och årsmöten.